Produkter/Tjänster

din personliga byggfirma

Produkter/Tjänster

”Westlings Bygg” säljer byggtjänster. I samråd med kunden ser vi till att kundens önskvärda produkt uppfyller dagens byggregler och samhällskrav och vi hjälper kunden med materialanskaffning. Vi erbjuder totalentreprenad. Skulle det saknas någon kompetens inom företaget så är det möjligt att införskaffa denna kompetens.

Kontakta oss

Adress:
Bergvägen 13
341 32 Ljungby

Telefonväxel:

Nummer: 0372-621 00

Lars: lars@larswestlingbygg.com 070-6561046

Arbetsledare:
Martin Rydell 070-6561059
Christofer Eliasson 070-6561074