Miljö

din personliga byggfirma

Miljö

I vårt arbete använder vi produkter som uppfyller dagens miljökrav. Vi källsorterar allt avfall och kör detta till hänvisade renhållningsstationer. Vi anlitar speciella underentreprenörer som tar hand om avfall vid våra hussvampskador. Vi vill sträva efter att uppfylla samtliga miljökrav såväl inom som utanför byggbranschens ramar.

Policies
Lars Westling Bygg AB ska vara en pålitlig partner där alla våra medarbetare är engagerade och har ett högt kvalitetstänk. Vi ska vara ett företag som är öppna för nya arbetssätt och ha förmåga att ta till oss nya krav och önskemål.

Kontakta oss

Adress:
Bergvägen 13
341 32 Ljungby

Telefonväxel:

Nummer: 0372-621 00

Lars: lars@larswestlingbygg.com 070-6561046

Arbetsledare:
Martin Rydell 070-6561059
Christofer Eliasson 070-6561074