Lars Westling Bygg AB

din personliga byggfirma

Om oss

Lars Westling Bygg AB ska erbjuda byggtjänster för små och stora kunder. Alla kunder är lika viktiga för oss och ”Westlings Bygg” vill vara ett självklart val för såväl företag som för privatpersoner.

Företaget startades 1994 av Lars Westling som en enskild firma. Målgruppen var då i huvudsak privatpersoner och mindre företag. 2007 ombildades företaget till aktiebolag. Sedan starten 1994 har ”Westlings Bygg” ökat både i uppdrag och i kompetens och är idag ett företag som lever upp till kundernas förväntningar med såväl kvalitet som erfarenhet.

Om Lars Westlings Bygg
Sedan mitten av 1990-talet har ”Westlings Bygg” utvecklats till att idag vara en totalentreprenör som vet vad det innebär att ta ansvar för ett byggprojekts alla olika delar. ”Westling Bygg” är ett flexibelt företag med stor erfarenhet av att arbeta i team och med andra entreprenörer för att tillgodose alla tänkbara behov av byggnationer.

Våra 6 anställda snickare är kunniga och kompetenta och många har flera års erfarenhet inom byggbranschen. När vi åtar oss en totalentreprenad anlitar vi dessutom olika lokala underentreprenader och ser till att genomföra våra åtaganden med hög kvalitet och inom givna tidsramar. Våra priser är konkurrenskraftiga och tack vare vårt höga kvalitetsmedvetande har vi lyckats bygga en bred kundkrets bland såväl privatpersoner som mindre/större företag.
Vi har vårt kontor placerat i Ljungby.

Produkter/Tjänster
”Westlings Bygg” säljer byggtjänster. I samråd med kunden ser vi till att kundens önskvärda produkt uppfyller dagens byggregler och samhällskrav och vi hjälper kunden med materialanskaffning. Vi erbjuder totalentreprenad. Skulle det saknas någon kompetens inom företaget så är det möjligt att införskaffa denna kompetens.

 

Kontakta oss

Adress:
Bergvägen 13
341 32 Ljungby

Telefonväxel:

Nummer: 0372-621 00

Lars: lars@larswestlingbygg.com 070-6561046

Arbetsledare:
Martin Rydell 070-6561059
Christofer Eliasson 070-6561074